Лекциите за специалности “Информационни системи” и “Софтуерно инженерство” на ФМИ са достъпни на следните адреси:

Компютърни архитектури

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *