Започнахме нов избираем курс по “Компютърни системи за управление на роботи”. Следващия семестър очакваме да има много повече и по-сложни проекти, както и такива, които са по заявка на бизнеса.

С група колеги от ФМИ планираме, които имат опит и интерес в областта, планираме да подсилим това направление, чрез специализация или дори нова специалност.

Компютърни системи за управление на роботи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *