Интересен бизнес модел при фотоволтаичните системи.

Фирмата предоставя оборудването, а след това събира такса от ползвателя. Може да се разглежда и като вид лизингово споразумение.

Това едва ли е нещо съвсем ново, но поне са успели да привлекат финансиране. 

https://eit.europa.eu/newsroom/eit-innoenergy-ecoligo-raises-eur-1-million-through-crowdfunding
https://ecoligo.com/
Нов бизнес модел при фотоволтаичните системи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *