Ето една интересна статия разясняваща оптичните методи за измерване на фини прахови частици. Разгледано е също влиянието на влажността и съответната корекция.

https://publiclab.org/wiki/optical-pm
Оптични методи за измерване на прахови частици

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *