Използване на добавки в Firefox

От не знам коя версия на Firefox, лентата (Tool bar) е скрита и вероятно за повечето потребите това е удобно, защото се опростява интерфейса, но как тогава се стартират добавките (Add-ons). Например, аз съм инсталирал Poster, но не знаeх от

Запознаване и използване на текстовия редактор vi

Макар да е много изключително лек, vi е много мощен текстов редактор за Линукс. Тьй като vim (vi improved) е единствения vi-подобен редактор при Ubuntu, то командата vi стартира vim. Важн е да се знае, когато отворите файл, той е