Intrusion Detection Systems

На скоро проведох семинарът посветен на съвременните методи и средства, използвани в системите за откриване на неоторизирано проникване – Intrusion Detection Systems. Разглеждат се предимствата и недостатъците на двата основни класа методи, които са базирани на правила и базирани на