Авторски права

Принципно съм привърженик на свободното споделяне, но няма да е приятно, ако някой публикува от свое име нещо изкопирано от този сайт, без да каже дори едно благодаря. Запазването на всички права обаче е прекалено и възпрепятства разпространението на знания,

Изкуството на войната – Сун-Дзъ

Интересно четиво писано преди повече от две хилядолетия и естествено разглеждащо войната като неизбежното зло и инструмент за укрепване на държавата. Книгата е кратка, но съдържа знание, което е приложимо в различни борби за надмощие. Налична е на български Изкуството

Как да си подберем ERP система

ERP системите подпомагат значително бизнес процесите и дори са критични за успеха на начинанието. Статията е предназначена за малки и средни фирми, които биха желали да внедрят такъв тип системи, но не знаят от къде да започнат Всеки бизнес си