Компютърни системи за управление на роботи

Започнахме нов избираем курс по “Компютърни системи за управление на роботи”. Следващия семестър очакваме да има много повече и по-сложни проекти, както и такива, които са по заявка на бизнеса. С група колеги от ФМИ планираме, които имат опит и