Запознаване и използване на текстовия редактор vi

Макар да е много изключително лек, vi е много мощен текстов редактор за Линукс. Тьй като vim (vi improved) е единствения vi-подобен редактор при Ubuntu, то командата vi стартира vim. Важн е да се знае, когато отворите файл, той е