На скоро проведох семинарът посветен на съвременните методи и средства, използвани в системите за откриване на неоторизирано проникване – Intrusion Detection Systems.
Разглеждат се предимствата и недостатъците на двата основни класа методи, които са базирани на правила и базирани на машинно обучение.
https://softuni.bg/trainings/1493/intrusion-detection-systems

А ето и презентацията. Тъй като засяга доста теми, съм сложил повечко референции в слайдовете.
Intrusion Detection Systems

Intrusion Detection Systems

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *